Đôi khi chúng ta cứ mải mê tìm kiếm những thứ phức tạp, cao siêu nhưng những thứ đơn giản nhất như mua và “KHÔNG LÀM GÌ” (Buy and do nothing) chúng ta vẫn chưa làm được, vậy những thứ cao siêu đó liệu chúng ta có tuân thủ thực hiện được hay không…


Đơn giản không có nghĩa là kém hiệu quả, cao siêu hơn không đồng nghĩa với hiệu quả hơn. Vậy tại sao không làm từng bước một từ những thứ ĐƠN GIẢN NHẤT?


Đó là lý do không phải lúc nào học nhiều cũng là tốt. Mình áp dụng cho việc học làm Steak ^^, cứ xem 1 video hướng dẫn trước rồi bắt tay vào làm cái đã. Làm rồi mới có cảm giác, ngon dở điều chỉnh sau.


Học trade – gặp 1 phương pháp nghiền ngẫm nó thật kỹ, thật nhuyễn, sẽ tự thấy chỗ nào hiệu quả, không hiệu quả rồi điều chỉnh sau. Càng xem nhiều, càng phân vân, càng loạn…